දෙමාපියන් මරා සයිටම් රකිනවද රනිල්- මෛත්‍රී තීරණය තොපේ අතේ විශ්වවිද්‍යාලවල සිසුන් විරෝධතාවල

මාලඹේ සයිටම් හොර උපාධි කඩය අහෝසි කිරීමට බලකරමින් වෛද්‍ය පීඨ ශිෂ්‍ය දෙමාපිය සංවිධානය මාරාන්තික උපවාසයකට යාමට මිට දින කිහිපයකට උඩදී තීරණය කෙරිණි. එම උපවාසය ඊයේ(06) කොළඹ දන්ත වෛද්‍ය රෝහල ඉදිරිපිටදී අරම්බවිය. වෛද්‍ය පීඨ ශිෂ්‍ය දෙමාපිය සංවිධානයේ මාරාන්තික උපවාසයට සහය පළකරමින් ඊයේ(06) සහ අද(07) විශ්වවිද්‍යාල වල විරෝධතා ක්‍රියාත්මක විය.

අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>