වෛද්‍ය පීඨ ශිෂ්‍ය දෙමාපිය සංවිධානය මාරාන්තික උපවාසයක

මාලඹේ සයිටම් හොර උපාධි කඩය අහෝසි කිරීමට රජයට බලකරමින් වසර ගණනාවක සිට ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරය ගෙන ආ සටන මේ වනවිට සමාජයේ දැඩි කතාබහකට ලක්වූ මාතෘකාවක් බවට පත්වී තිබේ. පසුගිය දින වල ආණ්ඩුවෙන් විවිධ විසදුම් ඉදිරිපත් කලද ඒවා ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරය ලෙස ඉල්ලීම් කල විසදුම් නොවිය. මාස 9වැඩි කාලයක් වෛද්‍ය පීඨ සිසුන් පන්ති වර්ජනය කර සිටි, අවුරුදු 2කට ආසන්න කාලයක් අඛණ්ඩ ස්ත්යක්ග්‍රහ ක්‍රියාත්මක විය, කොළඹ කොටුව දුම්රියපොළ ඉදිරිපිට අඛණ්ඩ උපවාසය දැනට දින 75 ඉක්මවා ඇත. නමුත් ආණ්ඩුව මේ සදහා නිසි විසඳුම ලබාදීමට අපොහොසත්වී තිබේ. එම නිසා වෛද්‍ය පීඨ ශිෂ්‍ය දෙමාපිය සංවිධානය මාරාන්තික උපවාසයකට යාමට මිට දින කිහිපයකට උඩදී තීරණය කෙරිණි. එම උපවාසය ඊයේ(06) කොළඹ දන්ත වෛද්‍ය රෝහල ඉදිරිපිටදී අරම්බවිය.

අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>