නිදහස් අධ්‍යාපනය අහිමිව යන සමාජයක පෙර දසුන්

අද (2017/09/20), රත්නපුර නිවිතිගල භාරතී තමිල් විදුහලේ ගුරුවරු, සිසුන්, දෙමාපියන් සබරගමු පළාත් සභාව ඉස්සරහ උද්ඝෝෂයක් කළා. ඒ සිසුන් 300ක් පමණ ඉන්න පාසලට ගුරුවරු නැතිබවත් දැනට සිටින ගුරුවරු 08 දෙනාගෙනුත් කිහිපදෙනෙක් මාරු කර ඇතිබවත් පවසමින්. ආණ්ඩුවේ සිටින අධ්‍යාපනය සඳහා වගකියයුතු පාලකයන් සියල්ල පුද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල වලට කඩේ මොහොතක රාජ්‍ය අධ්‍යාපනය බිදවැටීම අරුම පුදුම දෙයක් නොවේ. මේ අප දකිනුයේ නිදහස් අධ්‍යාපනය අහිමිවයන සමජයක පෙර දසුන්ය.

අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>