අඛණ්ඩ උපවාසයට වෛද්‍යවරැත් එක්වේ




මාලබේ සයිටම් හොර උපාධි කඩය අහෝසි කිරීමට බලකරමින් වෛද්‍ය පීඨ  ශිෂ්‍යයෝ  දින පන්සියයකට වැඩි කාලයක් තිස්සේ අඛණ්ඩණ්ඩ සත්‍යග්‍රහයක නිරතව සිටින නමුත් යහපාලන ආණ්ඩුව ඒ සඳහා නිසි ලෙස විසඳුම් ලබා නොදී කල්මරමින් සිටී. එම නිසා සයිටම් විරෝධී සිසු ජන ව්‍යාපාරය ලෙස කොටුව දුම්රියපොළ ඉදිරිපිට අඛණ්ඩ උපවාසයක් ක්‍රියාත්මක කරමින් තිබේ අද එම කොටුවක දුම්රියපොළ ඉදිරිපිට අඛණ්ඩ උපවාසය සඳහා ෛද්‍යවරුන් සම්බන්ධවිය. මෙම උප උපවාසය සඳහා අද දිනට දින හතරක් ගතව ඇතත් තවමත් ආණ්ඩුව මේ සඳහා නිසි විසඳුම් ලබාදීමට අපොහොසත් වී ඇත. 

අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>