මහා රැ වෛද්‍ය පිඨ සිසුන්ට ප්‍රහාරයක්.සැකකරුවන් පලායයි

රාත්‍රී කාලයේ විරෝධාකල්ප ගී ගයමින් සිටි සිසුන්ට KH 7799 දරන kyron වර්ගයේ මෝටර් රථයකින් පැමිණි,නන්නාදුනන පුද්ගලයින් පිරිසක් විසින් අලුයම (3.30am)පමණ සයිටම් විරෝධී සත්‍යග්‍රහයට ප්‍රහාරයක් එල්ල කරන ලදි.එහිදී පොලීසිය සැකකරුවන් ලුහුබැද ගිය නමුදු පලාගොස් ඇත!!

අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>