හවුල් ආණ්ඩුවේ යහපාලන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයමාලඹේ සයිටම් හොර උපාධි කඩයට එරෙහි රැලියේ පෝස්ටර් අලවමින් සිටි සරසවි සිසුන් දෙදෙනෙකුට නුවර තලාතුඔය ප්‍රදේශයේදී ඊයේ රාත්‍රී (02) පොලිසියෙන් තර්ජනය කර ඔවුන්ගේ හැදුරුම්පත බලෙන් ලබාගනිමින් ඔවුන්ගේ තොරතුරු සටහන් කරගනිමින් ඔවුන් අත තිබු පෝස්ටර්ද මිටියද රැගෙන යනලදී.

අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>