සයිටම් සටනට සහයට කලාකරුවන් එක්වේමාලඹේ සයිටම් හොර උපාධි කඩය අහෝසි කිරීමට රජයට බලකරමින් පස්වන දිනයටත් වෛද්‍ය පීඨ ශිෂ්‍ය දෙමාපිය සංගමය විසින් ක්‍රියාත්මක කරන සංකේත සත්‍යග්‍රහය කොළඹ කොටුව දුම්රිය ස්ථානය ඉදිරිපිට පවත්වන ලදී. අද දින එම අට්ටාලය සදහා කලාකරුවන්ද එක්වන ලදී 

අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>