වෛද්‍ය පීඨ ආචාර්යවරු අද වර්ජනයකමාලඹේ සයිටම් හොර උපාධි කඩය අහෝසි කිරීමට හා පසුගිය දින පැවති විරෝධතාවයට පහර දීම හේතුකොටගෙන අද(29) ජයවර්ධනපුර, කොළඹ, කරාපිටිය, රජරට යන විශ්වවිද්‍යාලවල වෛද්‍ය පීඨ ආචාර්යවරු අද වර්ජනයක නිරත වන අතර පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨ ආචාර්යවරු ඊයේ (28) වර්ජනයක නිරතවූ අතර ඔවුන් ගලහ මංසන්දියේ විරෝධතාවයකද නිරතවිය.


අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>