රාජ්‍ය මර්ධනය තවදුරටත්, අන්තරේ තවත් සිසු නායකයෙක් අත්අඩංගුවටමාලබේ සයිටම් හොර උපාධි කඩය අහෝසි කිරීමට බලකරමින් පසුගිය දින(21) පැවති පාගමන හේතුකොටගෙන සෞන්දර්ය විශ්වවිද්‍යාලයේ මහා ශිෂ්‍ය සංගමයේ හිටපු සභාපති දිනේෂ් මදුරංග සහෝදරයා නිවසේ සිටියේදී සියඹලාණ්ඩුව පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට. 

අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>