ජර්මන් ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරයත් ජූනි 21 වීදී බසී


නිදහස් අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන්, අධ්‍යාපනයේ නිදහස වෙනුවෙන්, ශිෂ්‍යන් රෝබෝවන් කරන යාන්ත‍්‍රික අධ්‍යාපන ක‍්‍රමයට එරෙහිව,
ජර්මන් ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරය ලබන ජුනී 21දින ජර්මනියේ නගර කිහිපයකම උද්ඝෝෂණ මාලාවක් සංවිධානය කර තිබේ. ඒ වෙනුවෙන් නිර්මාණය කරල තියන වීඞීයෝවක් පහත දැක්වේ.අන්තර්ජාතික ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරයේ ෆෙස්බුක් පිටුව ඇසුරිනි.
පරිවර්තනය - එකම ලොවක් එකම අරගලයක් ෆේස්බුක් පිටුව ඇසුරිනි.


අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>