දෙමාපිය විරෝධතාවයට ලෝටස් වටරවුමේදී කඳුළු ගෑස් හා ජල ප්‍රහාරයක්


මාලබේ සයිටම් හොර උපාධි කඩය අහෝසි කිරීම ඇතුළු ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල්කරගනිමින් පසුගිය 17 වෙනිදින පැවති ශිෂ්‍ය විරෝධතාවයට පහරදීම හෙළාදකිමින් අද(24) වෛද්‍ය ශිෂ්‍ය දෙමාපිය සංගම මගින් සංවිධානය කරන ලද පාගමනට කොළඹ ලෝටස් වටරවුමේදී යහපාලන ආණ්ඩුවෙන් කඳුළු ගෑස් හා ජල ප්‍රහාරයක්

අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>