සයිටම් විරෝධී රැලිය හෙට ගණේමුල්ලේදී.

 
මාලඹේ සයිටම් හොර උපාධි කඩය අහෝසි කිරීමට බලකරමින් විරෝධතා රැළියක් හෙට (04/04) සවස 03ට ගනේමුල්ල බස් නැවතුම්පල ඉදිරිපිටදී පැවැත්වේ.සයිටම් විරෝධී සිසු ජන ව්‍යාපාරය විසින් මෙම විරෝධතා රැලිය සංවිධානය කර ඇති අතර ඒ සඳහා වුර්තිය සමිති දේශපාලන පක්ෂ සහ බහුජන සංවිධාන නියෝජිතයන් සහභාගී වීමට නියමිතය.

අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>