සයිටම් අහෝසි කරනු. මාතලේ මහරෝහල් කාර්යමණ්ඩලය අරගල බිමට.


       මාලඹේ සයිටම් හොර උපාධි කඩයට එරෙහිව ඊයේ(23)දින මාතලේ මහරෝහලේ කාර්ය මණ්ඩලය විරෝධාවක් සංවිධානය කර තිබිණ. මාතලේ මහරෝහල අසල සිට පගමනකින් මාතලේ නගරයට පැමිණ විරෝධතාවය දක්වන ලදී.මේ සඳහා වෛද්‍ය හෙද ඇතුළු රෝහල් සියලු කාර්ය මණ්ඩලය සම්බන්ද වී තිබිණි.උපාධිය මුදලට එපා,හොර උපාධි කඩ වසා දමනු,සයිටම් අහෝසි කරනු,නිදහස් අධ්‍යාපනය රැකගනිමු,නිදහස් සවුක්ය රැකගනිමු යනාදී ලෙසින් සටන් පාඨ පුවරු දක්නට ලැබිණි.අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>