ගුරු සංගම් සයිටම් අරගල බිමට..නිදහස් අධ්‍යාපනය වනසන මාල මාලඹේ සයිටම් හොර උපාධි කඩයට එරෙහි අරගලය මේ වන විට සමාජය
තුල සාකච්චා කරන ප්‍රධානම මාතෘකාවක් බවට පත් වී ඇත.මේ වන විට සටන් කරන බලවේග මේ අරගලය
වටා එක්වෙමින් පවතී. අද දවසේදී සයිටම් උපාධි කඩයට එරෙහිව මෙරට පවතින ගුරු සහ විදුහල්පති සංගම්
විශාල ප්‍රමාණයක් ඒකාබද්ධ මාධ්‍ය හමුවක් කැඳවා තිබිණි.මෙහිදී අදහස් දක්වමින් පවසා සිටියේ මාලඹේ
සයිටම් උපාධි කඩයට එරෙහි අරගලයට කොන්දේසි විරහිතව සහය දක්වන බවයි.

අරගලයට සහාය පලකරන ගුරු-විදුහල්පති සංගම්

ජෝශප් ස්ටාලින් - ලේකම් ලංකා ගුරු සංගමය
මහින්ද ජයසිංහ - ලේකම් ලංකා සේවා ගුරු සංගමය
දයාරත්න පටබැදී - ලේකම් පොදු ගුරු වෘත්තිකයන්ගේ සංගමය
ජගත් ආනන්ද සිල්වා - ලේකම් ස්වාධින අධ්‍යාපන සේවක සංගමය
මොහාන් පරාක්‍රම වීරසිංහ - ලේකම් ජාතික විදුහල්පති සංගමය
ගරු යල්වෙල පඤ්ඤාසේකර හිමි - සභාපති සමස්ත ලංකා එක්සත් ගුරු සංගමය
ඩබ්.ඒ. චන්ද්‍රකුමාර - ලේකම් අධ්‍යාපන වෘත්තිකයන්ගේ සංගමය
මයුර සේනානායක -ලේකම් ප්‍රගති ගුරු සංගමය
චන්දිමාල් විජේරත්න - සභාපති ස්වාධින ලංකා ගුරු සංගමය
ඩබ්.ඩබ්.ජේ.එල්.එච්. රොවෙල් - ලේකම් විද්‍යා පීඨ හා පුහුණු ගුරු සංගමය
උපාලි සෙනවිරත්න - විධායක සභික ඒකාබද්ධ ගුරු සේවා සංගමය
අරුණ දේශප්‍රිය - ලේකම් බස්නාහිර පළාත් ජාතික ගුරු සභාව
නිහාල් වීරවංශ - ලේකම් පුරෝගාමී ගුරු සංගමය

අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>