සයිටම් අහෝසි කරනු. ගම්පහ රෝහලේ කාර්යමණ්ඩලය විරෝධතාවක..


මාලඹේ සයිටම් උපාධි කඩය අහෝසි කරන ලෙස බලකරමින් ගම්පහ මහ රෝහලේ වෛද්‍යවරු සහ කාර්යමණ්ඩලය 02/13 දින  විරෝධතා පාගමනක් සංවිධානය කර තිබිණි. මේ සඳහා ගම්පහ වික්‍රමාරච්චි විද්‍යාල සිසු සිසුවියන්ද සම්බන්ද විය.ඉදිරියේදී තවත් රෝහල් විශාල ප්‍රමාණයක මෙවැනි විරෝධතා සංවිධානය වෙමින් පවතී.අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>