සයිටම් රකින යෝජනාවලියට පේරාදෙණියේ විරෝධය..

මාලඹේ සයිටම් හොර උපාධි කඩය සම්බන්දයෙන් නිර්මාණය වී ඇති ගැටලුව විසඳීමේ මුවාවෙන් එය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇති යෝජනාවලියට විරෝධය පළකරමින් සහ ව්‍යාජ විසඳුම් ඉදිරිපත් කරනවා වෙනුවට මාලඹේ සයිටම් හොර උපාධි කඩය අහෝසි කරන ලෙස බලකරමින් අද දින පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයිය මහා ශිෂ්‍ය සංගමය ගලහ හන්දියේදී විරෝධතා උද්ඝෝෂණයක් සංවිධානය කර තිබිණි. අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>