අධ්‍යාපනය සෞඛ්‍යය විකිනීමට එරෙහිවූ සිසුන්ට පහරදීම සහ අත්අඩංගුවට ගැනීමට එරෙහිව සබරගමුව කැලණිය විරෝධතාවේ.

   
අධ්‍යාපනය සෞඛ්‍යය විකිනීමට එරෙහිව ඊයේ(02/27)සංවිධානය කර තිබු කළු පටි විරෝධතාවයට සම්බන්ධ වූ සිසුන් 05 දෙනෙකු බණ්ඩාරවෙල පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබු අතර ඔවුන්ට පහරදිමක්ද සිදුව තිබුණි.මෙම සිද්දියට විරෝධය පළකරමින් කැලණිය සහ සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාල වල උද්ඝෝෂණ සංවිධානය කර තිබිණි.සබරගමුව විශ්වවිද්යලයිය මහා ශිෂ්‍ය සංගමය සංවිධානය කල පාගමන පඹහින්න මංසන්ධියේ පවතී අතර කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයිය මහා ශිෂ්‍ය සංගමය සංවිධානය කල පාගමන එම විශ්වවිද්‍යාලය ඉදිරිපිට නුවර කොළඹ මාර්ගයේදී පැවැත්විය.

අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>