හෙට හැමෝටම කළු පටියක්.


     මාලඹේ සයිටම් හොර උපාධි කඩය අහෝසි කිරීමට රනිල් මෛත්‍රී හවුල් ආණ්ඩුවට බලකරමින් කළුපටි විරෝධතාවක් හෙට(27) දිනයේදී සංවිධානය කර ඇත. අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයිය ශිෂ්‍ය බලමන්ඩලයත් වෛද්‍ය පීඨ ශිෂ්‍ය ක්‍රියාකාරී කමිටුවත් දිවයිනේ සියලු දිස්ත්‍රික්ක ආවරණය වන පරිදි මෙම විරෝධතාවය සංවිධානය කර ඇත.රජයේ රෝහල් සහ පාසල් ඇතුළුව රජයේ ආයතන සහ පුද්ගලික අංශයේ ආයතන බස් නැවතුම්පළවල් සහ දුම්රිය නැවතුම්පළවල් ඉලක්ක කරගෙන කරගෙන සියලු දෙනාගේ අතක "නිදහස් අධ්‍යාපනය නිදහස් සවුක්ය වනසන සයිටම් උපාධි කඩය අහෝසි කරනු"යනුවෙන් සඳහන් වුනු කළු පටියක් බැඳීමට කටයුතු සුදානම් කර ඇත.

අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>