රථ පෙළපාලිය සාර්ථකයි. අධ්‍යාපනය විකිනීමට එරෙහිව ඉදිරියේදී තවත් දැවැන්ත ක්‍රියාමාර්ග.

    
මාලඹේ සයිටම් උපාධි කඩය ඇතුළු අධ්‍යාපනය විකුණන ආණ්ඩුවේ ප්‍රතිපත්ති වලට එරෙහිව පසුගිය 15,16,17 දින තුනේ පැවති රථ පෙළපාලිය සාර්ථකව අවසන් කිරීමට හැකිවිය.අනුරාධපුර,නුවර,කුලියාපිටිය,බලන්ගොඩ සහ කරාපිටිය යන ස්ථාන වලින් ආරම්භ කරන ලද රථ පෙළපාලිය දින තුනක් තිස්සේ ගමන් කරමින් තුන් වන දින සවස 3 පමණ වන විට කොළඹ කොටුව දුම්රිය නැවතුම්පල ඉදිරිපිටට පැමිණියහ.මෙම රථ පෙළපාලිය අතරතුර අත්පත්‍රික බෙදාහැරීම්,ජනතා රැස්වීම්,වීදිනාට්‍ය ප්‍රදර්ශනය කිරීම් යනාදියෙන් සමන්විත වූ අතර මේ සඳහා විශාල ජනතා සහයෝගයක්ද හිමි වූ අතර දිගින් දිගටම පොලිසියෙන් කල මැදිහත්විම්ද දක්නට ලැබිණි.
  එමෙන්ම අධ්‍යාපනය විකුණන ආණ්ඩුවේ ප්‍රතිපත්තිය හකුලා ගන්න තුරු අඛණ්ඩව අරගල කරන බවත් මාලඹේ හොර උපාධි කඩය අහෝසි කිරීමට බලකරමින් ඉදිරියෙදි තවත් දැවැන්ත ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට සුදානම් බවත් අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයිය ශිෂ්‍ය බලමණ්ඩලය ප්‍රකාශ කරයි.

අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>