සයිටම් ගැටලුව විසඳීම කල් දැමීමට ආණ්ඩුවෙන් තවත් කුමන්ත්‍රණයක්

   
මේ වන විට මාලඹේ සයිටම් හොර උපාධි කඩයට එරෙහිව අරගලය තීව්‍ර වී ඇත.සියලු බලවේග අරගලය වටා එක්වෙමින් පවතී.දේශපාලන පක්ෂ වුර්තිය සමිති, සිවිල් සංවිධාන සයිටම් අහෝසි කිරීමේ අරගලයට එක්වී ඇත.මේ සමග මෙම ගැටලුව සම්බන්දයෙන් ආණ්ඩුවට තීරණයක් ගැනීමට සිදුවන තත්වයට පත්ව ඇත.මෙම තත්වය මත ආණ්ඩුවේ උත්සාහය ගිනිගත් අරගල බිම සිසිල් කරමින් විසඳුම සඳහා කල් ගැනීම බවට පත්ව ඇත.ඒ අනුව ජනාධිපති ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර තිබේ. ඒ සයිටම් ගැටලුව සම්බන්දයෙන් සොයා බැලීමට විද්වත් කමිටුවක් පත්කරන බවයි.
          රට තුල නිර්මාණය වූ ගැටළු සඳහා විසඳුම් සෙවීමට පසුගිය කාලය පුරාවට පත්කළ කමිටුවල ප්‍රතිපල පිලිබඳ අත්දැකීමක් ඇත. සයිටම් සම්බන්දයෙන්ද ඒ ආකාරයේ කමිටු ගණනාවක් පත් කර තිබේ.එහෙත් ඒවායින් විසඳුම් නැත.අංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ අනුකමිටු වර්තාවේ අධ්‍යාපනය විකුණන වැඩපිළිවෙලට අනුග්‍රහයක් ලබාදීමක් පමණක් සිදුවී ඇත.එමෙන්ම මෙම කමිටුවේද ප්‍රතිපලය වෙනසක් වීමට කිසිදු ඉඩක් නොමැත.එම කමිටු පිළිබඳව විශ්වාසය තබනවා වෙනුවට අරගලය තවදුරටත් තීව්‍ර කිරීම ඇරෙන්නට අන් විකල්පයක් නොමැත.

අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>