සයිටම් විරෝධය රට වටෙන් දින 03න් කොළඹට


මාලඹේ සයිටම් හොර උපාධි කඩයට එරෙහි අරගලය තීව්‍ර වී ඇත.ආණ්ඩුව විසින් සයිටම් රකින කුමන්ත්‍රණ,වැඩපිළිවෙලවල් එක පෙලට ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී.එමෙන්ම ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරය විසින් සමාජ අයිතියක් වන නිදහස් අධ්‍යාපනය නිදහස් සවුක්ය වලපල්ලට යවන සයිටම් හොර ගුහාවට එරෙහිව අඛණ්ඩ අරගලයකට අවතීර්ණය වී ඇත.මෙහි ඊලග පියවර ලෙස සයිටම් හොර උපාධි කඩය අහෝසි කිරීමට බලකරමින් ප්‍රදේශ කිහිපයක සිට රථ පෙළපාලියකින් කොළඹට පැමිණීමට නියමිතය.
            විරෝධතා පුවරු සහිත රථ වලින් මෙම පෙළපාලිය සමන්විත වන අතර අනුරාධපුර,පේරාදෙණිය,බලන්ගොඩ,කරාපිටිය,කුලියාපිටිය යන ප්‍රදේශ වලින් 02.15 දින ආරම්භ වන මෙම රථ පෙළපාලිය 02.17 දින වන විට කොළඹට ලගාවීමට නියමිතය.

අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>