ලහිරු වීරසේකර සහෝදරයා රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කරයි.

අ.වි.ශි.බ.ම. කැඳවුම්කරු ලහිරු  වීරසේකර සහෝදරයා ලබන මස 9 වන දා තෙක් රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කරන ලදී. ඔහුට ගොනු කල චෝදනාව වූයේ  ඇප කොන්දේසී කැඩීමේ චෝදනාවයි.

මේ ආණ්ඩුවේ දිඟින් දිගටම අධ්‍යාපනය, සෞඛ්‍ය විකිණීමේ හා සමාජ අයිතීන් කප්පාදු කරමින්  සිටී. එයට එරෙහිව සටන් කරන බලවේග මර්දනයට පොලීසිය, හමුදාව, උසාවිය හා නීතිය වන රාජ්‍ය මර්ධන උපකර යොදා ගනිමින් ඇත. ඒ බව පසුගිය දා හම්බන්තොට ජනතාවන් එල්ල කල ම්ලේච්ච හමුදා ප්‍රහාරහ සහා විශ්වවිද්‍යාල සිසුන්ට එල්ල කල පොලිස් ප්‍රහාරහ තහවුරු කරයි. අද දින ලහිරු වීරසේකර සහෝදරා රක්ෂිත බන්ධනාගර ගත කිරීම සිදු වන්නේ ද ආණ්ඩුවේ මර්දනකාරී ප්‍රතිපත්තියේ තවත් දිගුවක් ලෙසය.

අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>