උද්ඝෝෂණ වලට නොයන්නැයි පොලිසින් ජනතාවට තර්ජන

මේ දිනවල ක්‍රියාත්මක කෙරෙන අකුරට වින කල ක්‍රමයට එරෙහිව සිසු ජන අරගලය ගමින් ගමට වැඩසටහන යටතේ දිවයිනේ දිස්ත්‍රික්ක 17 ක් ආවරණය වන පරිදි ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක  කෙරේ. 
එහිදී අධ්‍යාපනය විකිණීමට එරෙහිව ජනතාව උද්ඝෝෂණ ව්‍යාපාර වල නිරත වීමද සිදු විය.
ඒ අනුව උද්ඝෝෂණ  සඳහා සම්බන්ද නොවන්නැයි  ප්‍රදේශ කිහිපයක ජනතාවට පොලිසියෙන්  නිවෙස් වලට පැමිණ තර්ජනය කර ඇත. බිබිල දොඩම්ගහලන්ද  ජනතාවට සහ බදුල්ල දික්කුබුර ජනතාවට මෙලෙස තර්ජනය කර ඇත. බිබිල පොලිසිය හා කන්දෙකැටිය පොලිසියේ නිලධාරීන් පැමිණ නිවෙස් වලට යමින් මෙලෙස තර්ජනය කර ඇත්තේ උද්ඝෝෂණ වලට සහභාගී නොවන ලෙසත් එසේ සහභාගී වුවහොත් ඔවුන්ගේ ඡ යාරුප ඉහලට යවන බවත් පවසමිනි. 
රටේ ජනතාවට මෙලෙස උද්ඝෝෂණය කිරීමට, විරෝධය පෑමට ඇති අයිතියට පොලිසිය මැදිහත් වී බාධා එල්ල කිරීම කිසිසේත්ම සිදු කල හැකි කාර්යයක් නොවේ. නමුත් ඉතා නින්දිත අකාරයෙන් සිදු වන මෙම සිදු වී පොලිස් නිලධාරීන්ම හඳුන්වන්නේ ඉහලින් එන අණ  ලෙසටයි. එසේම මේ අවන් විටත් පොලිස් බුද්ධි අංශ නිලධාරීන්ද අදාළ ගම වලට ගොස් දැනුවත් කිරීම් වල නිරත් වන සහෝදර සහෝදරියන් පිලිබඳ මඩ  අවලාද  ප්‍රචාරය කරමින් සිටී.

අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>