ආපදාවට පත් වූවන්ට සහන රැස් කිරීමේ වැඩසටහන

පවතින අයහපත් කාළගුණ තත්ත්වය හේතුවෙන් ප්‍රදේශ කිහිපයක දැඩි ආපදා තත්ත්වයක් උද්ගතව ඇත. ඒ අනුව විශාල පිරිසක් මේ වන විටත් ආපදා කදවුරැ වල රැදී සිටී.

මෙසේ රැදී සිටින ජනතාවට අවශ්‍ය අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ රැස් ‍කිරීමේ වැඩසටහනක් අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයීය ශිෂ්‍ය බලමණ්ඩලය මගින් ආරම්භ කර ඇත. ඒ අනුව වියලි ආහාර,සනීපාරක්ෂක දුව්‍ය, බෙහෙත් දුව්‍ය,ඇදුම්, පාසල් උපකරණ ඕනෑම විශ්විද්‍යාලයක මහා ශිෂ්‍ය සංගම් වෙත ලබා දෙන මෙන් ඉල්ලා සිටිමු

අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>