සබරගමුව සරසවියේ මහා ශිෂ්‍ය සංගමය විසින් සංවිධානය කෙරුනු සංකේත සත්‍යග්‍රහය

* මාලඹේ SAITM ඇතුලු සියලු උපාධි කඩ අහෝසි කරනු......!
* සරසවි බදවා ගැනීම් ඉහළ දමනු.....!
* පාසල් තුල සිදුකරන සියලු මුදල් අයකිරීම් වහා නවතනු....!


යන සටන් පාඨ මුලික කරගනිමින් සබරගමුව සරසවියේ මහා ශිෂ්‍ය සංගමය විසින් සංවිධානය කෙරුනු සංකේත සත්‍යග්‍රහය 2015.11.20 වන දින


දවස පුරා බලංගොඩ නගරයේදී පැවැත්විනි.

අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>