පහර දීමට එරෙහිව කොළඹ සරසවි සහෝදරත්වය..

අධ්‍යාපන අයිතිය ඉල්ලා උද්ඝෝෂය කල සිසුන්ට එල්ල කල ම්ලේච්ච ප්‍රහාරය හෙලා දකිමින් කොළඹ සරසවි සහෝදරත්වය ඊයේ(30) දිනයේදී විරෝධතාවයක නිරතවිය


අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>