පහර දීමට එරෙහිව රුහුණු සරසවි සහෝදරත්වය ගාල්ල නගරයේදී පැවැත්වූ උද්ඝෝෂණය..

අධ්‍යාපන අයිතිය ඉල්ලා උද්ඝෝෂය කල සිසුන්ට එල්ල කල ම්ලේච්ච ප්‍රහාරය හෙලා දකිමින් ඊයේ(30) දිනයේදී  දකිමින් රුහුණු සරසවි සහෝදරත්වය  ඊයේ(30) දිනයේදී විරෝධතාවයක නිරතවිය

අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>