සිරගත කළ අ.වි.භි.බ.ම කැඳවුමිකරැ තැන්නේ ඤාණානන්ද හිමියන් ඇතුලු භික්ෂුන් පස් දෙනා වහා නිදහස් කරනු!


ශිෂ්‍ය කප්පාදුව නවතනු!

භික්ෂු බඳවාගැනීමි ඉහළ දමනු!

අරගලයේදි අභුත චෝදනා නගා සිරගත කළ අ.වි.භි.බ.ම කැඳවුමිකරැ තැන්නේ ඤාණානන්ද හිමියන් ඇතුලු භික්ෂුන් පස් දෙනා වහා නිදහස් කරන ලෙස බලකරමින්,අද(5) කොටුව දුමිරියපොළ ඉදිරිපිට උද්ඝෝෂණයක් පැවැත්විය.

සිසුන්ගේ ප්‍රශ්නවලට උත්තර දෙනවා වෙනුවට, යහපාලන ආණ්ඩුව විසින් පොලිසිය සහ උසාවිය යොදාගනිමින් සිසුන් මර්දනය කරමින් සිටියි.

ශිෂ්‍ය කප්පාදුව නවතා භික්ෂු බඳවාගැනීමි ඉහළ දමනතුරැ මෙ අරගලය දිගටම සිදුකරන බව අ.වි.භි.බ.ම මෙහිදි අදහස් දක්වමින් කියා සිටියේය. තවද භික්ෂුන් සිරගත කොට මෙය මර්දනය කළ නොහැකි බවත් පවසා සිටියේය. ආණඩුව විසින් ශාස්ත්‍රීය විෂයන් කප්පාදු කොට අධ්‍යාපනය වාණිජකරණය කිරීමට උත්සාහ කිරීම මත ඉහත කප්පාදුව සිදුව තිබෙි. අධ්‍යාපනය වෙළඳ භාණඩයක් බවට පත් කිරීමට පාලකයන් දැඩිසේ කටයුතු කරමින් සිටියි. අධ්‍යාපනය වැනි මිනිසුන්ගේ මුලික අවශ්‍යතා විකිණීමට තැත් කිරීම තුළ, අර්බුදකාරි තත්වයන් පැන නැගීම සාමාන්‍ය තත්වයකි. එබැවින් පුර්ව ප්‍රශ්නයට පාලකයෝ ඍජුවම වගකිව යුතුය. ඉගෙන ගැනීමට වි.විද්‍යාලවලට පැමිණි ශිෂ්‍යයන්ව මහමඟට දමා තිබෙන්නේ පාලකයන්ගේ, අධ්‍යාපනය විකුණන ප්‍රතිපත්තීන්ය. සියල්ලට මිලක් නියම කළ මෙම සමාජ ක්‍රමයය.

අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>