විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ අඛන්ඩ සත්‍යග්‍රහයට දින 150යි.

විවෘත විශ්ව විද්‍යාලයේ අත්තනෝමතික ලෙස වැඩිකල ශිෂ්‍ය ගාස්තු අඩු කිරීම, වසර 2කට අධික කාලයක් තහනම් කර ඇති ශිෂ්‍ය සංගම් නැවත ස්ථාපිත කිරීම, ශිෂ්‍ය නායකයින්ගේ පන්ති තහනම් ඉවත් කිරීම,ශිෂ්‍ය මර්දනයට එරෙහිව ආරම්භ කල අඛණ්ඩ සත්‍යාග්‍රහයට අදට(15) දින 150ක් ගත වීම නිමිත්තෙන් උද්ඝෝෂණයක් අද දින දහවල් නාවල විවෘත විශ්ව විද්‍යාලයිය සනාතන මන්දිරය අසලදී පැවැත්විණි. පසුව නාවල පාරට පැමිණ සිසුන් උද්ඝෝෂණයක නිරත විය.

අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>