විරෝධතා දිනය - අපේ‍්‍රල් 8

රැකියා ලබාදෙන ජාතික ප‍්‍රතිපත්තියක් සකසනු සහ සියලු උපාධිධාරීන්ට වහා රැකියා ලබාදෙනු ලෙස පාලකයන්ට බලකරමින් අපේ‍්‍රල් 8 දින දිවයිනේ ප‍්‍රධාන පළාත් කිහිපයක් මුල්කරගෙන් විරෝධතා ව්‍යාපාරයක් පැවැත්වීමට තීරණය කර ඇත. අයිතීන් දිනාගැනීමට එක්ව සටන් වදිමු යටතේ සියලු පළාත්හි රැකියා විරහිත උපාධිධාරී සංගම් යටතේ ඒකාබද්ධ රැකියා විරහිත උපාධිධාරී සංගමයත් උපාධිධාරී මධ්‍යස්ථානයත් තීරණය කර ඇත.

ඒ යටතේ
අපේ‍්‍රල් 8 උදේ 11 ට මාතර බස් නැවතුම්පළ ඉදිරිපිටදීත්
එදිනම නුවර නගරයේදීත් - කුරුණෑගල නගරයේදීත් මෙම විරෝධතා පැවැත්වීමට තීරණය කර ඇත.

සමලේකම්
ධම්මික මුණසිංහ - 071 8 655 879

අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>