අධ්‍යයන හා සුබසාදන ගැටළු විසදනු - රජරට සිසුන් විරෝධතාවක

රජරට විශ්වවිද්‍යාලයේ සිසුන් අද (18) එම විශ්වවිද්‍යාලයේ සනාතන මන්දිරය ඉදිරිපිට දී උද්ඝෝෂණයක නිරත විය. මෙහිදී සිසුන් වැසිකිලි බාල්දී රැගෙන, දත් මදිමින්, ජල බේසම් රැගෙන යමින් ,තුවා දවටා ගනිමි උද්ඝෝෂණයේ නිරත විය. ඊට හේතුව මේ දිනවල විශ්වවිද්‍යාලය තුල පවතින උග්‍ර ජල හිඟයයි. මීට අමතරව ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය මධ්‍යස්ථානය තුල ඇති මේ වන විට අබලන්ව පවතින භාණ්ඩ ද උද්ඝෝෂණයෙන් රැගෙන ගොස් උපකුලපති කාර්යාලය තුල තැබීය.
ව්‍යවහාරික විද්‍යා පීඨය ඉදිරිපිට සිට උද්ඝෝෂණයෙන් සනාතන මන්දිරය දක්වා ගිය සිසුන් එහිදී උපකුලපතිවරයා ප්‍රමුඛ පරිපාලන නිලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියේ සිසුන් හමුවට පැමිණ සිසු ගැටළු වෙනුවෙන් පිළිතුරු ලබා දෙන ලෙසයි. නමුත් එය ප්‍රතික්ෂේප උපකුලපතිවරයා පැවසුවේ සාකච්ඡාවක් ලබා දිය හැකි බවයි. නමුත් මෙකී සියලු ගැටළු සම්බන්ධව උපකුලපතිවරයා ඇතුළු පරිපාලන නිලධාරීන් සමඟ අවස්ථා ගණනාවකදී සාකච්ඡා සිදු කොට ති බැවින් යලි සාකච්ඡා පැවැත්වීමේ අවශ්‍යතාවක් නොව ඇත්තේ ගැටළු වලට ස්ථීර විසඳුම් ලබා දීම බව පවසමින් සිසුන් දැඩි විරෝධත්වක් එල්ල කළහ


අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>