මියන්මරයේ ශිෂ්‍ය මර්දනයට එරෙහිව මියන්මාර් තානාපති කාර්යාලය ඉදිරිපිට අන්තරෙන් උද්ඝෝෂණයක්

මියන්මාරයේ පසුගිය මාර්තු 10 වන දින පැවති ශිෂ්‍ය උද්ඝෝෂණයකට පහර දුන් එරට පොලිසිය ශිෂ්‍යයින් 100කට වැඩි පිරිසක් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ. මෙම සිසුන් වහා නිදහස් කරන ලෙස මියන්මාර් රජයට බලකරමින් අද දින අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයීය ශිෂ්‍ය බලමණ්ඩලය මඟින් මියන්මාර් තානාපති කාර්යාලය ඉදිරිපිට උද්ඝෝෂණයක් පවත්වා සංදේශයක් බාර දෙන ලදී.

අධ්‍යයන නිදහස උල්ලංගනය කරමින් සියළු අධ්‍යාපන ආයතන මධ්‍යගත රාජ්‍ය පාලනයකට ගන්නා නව අධ්‍යාපන පනතට එරෙහිව විරොධතා මාස කිහිපයක සිට පැනනැගුනු අතර මාර්තු 10 වන දින එම විරොධතා උද්ඝෝෂණයකට පොලිසිය විසින් පහර දී සිසුන් 100කට වැඩි පිරිසක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

මේ වන විට ගෝලීය වශයෙන් නිදහස් අධ්‍යාපන සඳහා සටන් කරමින් තිබේ. ඒ නව ලිබරල් ආර්තිකය තුල අධ්‍යාපනය වෙළද භාන්ඩයක් කිරීමේ ප්‍රතිපත්තිය මත අධ්‍යාපනයේ බරපතල කප්පදුවක්, අහිමි කිරීමක් සහා සමාජ ප්‍රශ්න රාශියක් නිර්මාණය කර තිබීම හේතුවෙනි.එබැවින් දිනෙන් දින අරගල සටන් උත්සන්න වෙමින් පවතින අතර මෙම අරගල වලට එරෙහිව රාජ්‍ය මර්දනය ලංකාවේ මෙනම අනෙකුත් රටවලද සටන් කරන ව්‍යාපාර මත ක්‍රියාත්මක වේ.
අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>