ශිෂ්‍ය භික්ෂු බඳවාගැනීම් කප්පාදුවට එරෙහිව අඛන්ඩ සත්‍යග්‍රහ 2ක්

මෙවර සරසවි වලට බඳවා ගන්නා ශිෂ්‍ය භික්ෂූන් වහන්සේලා කප්පාදු කිරීම හේතුවෙන් අද දින කැළණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ හා ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ අඛන්ඩ සත්‍යග්‍රහ 2ක් ආරම්භ කලේය. 

කැළණිය විශ්වවිද්‍යාලයීය මහා ශිෂ්‍ය සංගමය හා භික්ෂු සංගමය එක්ව විශ්වවිද්‍යාලය අසලින් ආරම්භ කල විරෝධතා පා ගමනකින් කිරිබත්ගොඩ නගරයට පැමින නැවත් විශ්වවිද්‍යාලය අසලට පැමින නුවර-කොළඹ මාර්ගය අසල අඛන්ඩ සත්‍යග්‍රහය ආරම්භ කර ඇත. 

ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ සත්‍යග්‍රහයද මහා ශිෂ්‍ය සංගමය හා භික්ෂු සංගමය එක්ව ආරම්භ කල අතර විශ්වවිද්‍යාලය ඉදිරිපිට උද්ඝෝෂණයක පවත්වා විශ්වවිද්‍යාලය ඉදිරිපිට එම සත්‍යග්‍රහය ආරම්භ කර ඇත.

ඡායාරූප නැරබීමට:- කැළණිය
                                ජයවර්ධනපුර

අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>