නව පාසල් චක්‍රලෙඛය, මර්දන නීති හකුලා ගන්න ලෙස හා විවෘත්ත විශ්වවිද්‍යාලයීය ගැටලු විසදන ලෙස බල කරමින් අන්තරෙන් පා ගමනක්

අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයීය ශිෂ්‍ය බලමණ්ඩලය මඟින් අද(25) නාවල විවෘත්ත විශ්වවිද්‍යාලය අසලින් ආරම්භ කර කොළඹ කොටුව දුම් රිය පොල ඉදිරිපිට දක්වා පා ගමනක් පැවැත්විය. මේ සඳහා දිවයිනේ සියළු විශ්වවිද්‍යාල නියෝජනය කරමින් සිසුන් 2000කට වැඩි පිරිසක් සහභාගි විය.

එහි ඉල්ලිම වූයේ පාසල් තුළ මුදල් අය කිරීම නිති ගත කල පාසල් චක්‍රලේඛය හකුලා ගන්නා ලෙසත්, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය අහිමි කරමින් පවත්වාගෙන යන මර්දන නීති හකුලා ගන්නා ලෙසත්, මාළඹේ කොතලාවල ඇතුළු හොර උපාධි කඩ අහෝසි කරන ලෙසත් , යෝජිත ශිෂ්‍ය ණය ක්‍රමය හකුලා ගන්නා ලෙසත් හා දින 70ක් ගතවී තිබෙන විවෘත්ත විශ්වවිද්‍යාලයේ අඛන්ඩ සත්‍යග්‍රහයට විසදුම් ලබා දෙන ලෙසත්ය.


අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>