පාසල් තුල මුදල් අය කිරීම නීතිගත කරන නව චක්‍රලෙඛය අහෝසි කරන ලෙස බලකරමින් සරසවි වල උද්ඝෝෂණ.

මෛත්‍රිපාල මහතාගේ ආණ්ඩුව යටතේ පාසල් තුල අනවශ්‍ය  මුදල් අය කිරීම නවතන ලෙස ප්‍රකාශ කරමින් පාසැල් තුල මුදල් අය කිරීම නිත්‍යානුකූල කර නව චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කර තිබේ. මෙම නව චක්‍රලේඛය අහෝසි කරන බල කරමින් අද(11) දින පේරාදෙනිය හා සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාල වල උද්ඝෝෂණ පැවැත්විය. හෙට දිනද අනෙකුත් විශ්වවිද්‍යාල  වල උද්ඝෝෂණ පැවැත්වේ.

 නව තාවකලික ආණ්ඩුවේ අධ්‍යාපන ඇමති අකිල විරාජ් මහතා මාධ්‍ය සංදර්ශන පවත්වමින් කියා සිටියේ පාසල් වල සිදු කරන අනවශ්‍ය මුදල් අය කිරීම වහා නවතන බවයි. එසේ ප්‍රකාශ කරමින් 2015.1.28 වන දින "පාසැල් වල අවිධිමත් මුදල් අයකිරීම තහනම් කිරීම" ලෙස නව චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කර තිබේ. මෙම චක්‍රලේඛය මඟින් මෙතෙක් පාසල් තුල සිදු කල මුදල් එකතු කිරීමේ ක්‍රියාවලිය නීත්‍යානුකූල කර ඇත.  මෙම චක්‍රලේඛයේ 5 වන වගන්තියෙන් පාසල් තුල අත්‍යවශ්‍ය මුදල් ලෙස නම් විදුලි බිල්, ආරකෂක හා දුරකථන බිල් ආදී හේතුන් වලට මුදල් එකතු කර ගත හැකි බව පවසා ඇත. 6 වන වගන්තියෙන් එම මුදල් අය කරගන්න විදිය පවසා ඇත. 7 වන වගන්තියෙන් මුදල් ගෙවීමට නොහැකි සිසුන්ට ග්‍රාමසෙවක සහතිකයක් ඉදිරිපත් කර මුදල් නොගෙවිය හැකි බව පවසා ඇත. මෙමගින්  පාසල් තුල මුදල් අය කිරීම නිත්‍යානුකූල කර තිබේ.

මෙම ඊනියා චක්‍රලේඛය වහා හකුලා ගැනීමට බල කරමින් අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයීය බලමණ්ඩලය මඟින් සියළු විශ්වවිද්‍යාල වල මහා ශිෂ්‍ය සංගම් මට්ටමින් උද්ඝෝෂණ පවත්වන අතර චක්‍රලේඛය හකුලා ගන්නා තුරු අඛණ්ඩව සටන් කරන බව දන්වා සිටිමු.


අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>