අත්තනෝමතික විනය පරීක්ෂණ වහා ඉවත් කරනු

මහා ශිෂ්‍ය සංගමයේ සභාපති උපසභාපති ඇතුළු ශිෂ්‍ය ක්‍රියාකාරීන් 6දෙනෙකුට  එරෙහිව අත්තනෝමතික ලෙස විනය පරීක්ෂණ කැදැවීමට එරෙහිව  ඊයේ (2014/12/03) දින විරෝධතාවක් රුහුණ  විශ්ව විද්‍යාලය ඉදිරිපිට පවත්වන ලදී. මෙසේ ක්‍රියාමාර්ග ගෙන ඇත්තේ විධිමත් ලෙස පවත්වමින් තිබු රුහුණ කලා උළෙල වන ඉඩෝර බිම නිවාරන කඳුරැල්ල පිළිබද සිසුන් දැනුවත් කිරීමේ  වැඩසටහනට කළමනාකරණ හා මුල්‍ය පිථාධ්පති තුමිය කඩා පැන එය කඩකාපල් කරදැමීමට උත්සහ කලද එය වියර්ථ වීමෙන් සිදුවූ ලැජ්ජාව සදහා පළිගැනීමක් ලෙසයි.එමෙන්ම ඇය රුහුණ විශ්ව විද්‍යාල ව්‍යවස්ථාව අබිබවා කටයුතු කරමින් තමන් පිථ මණ්ඩල රැස්කර කළමනාකරණ හා මුල්‍ය පිථ ශිෂ්‍ය සංගමය අහෝසි කල බව ප්‍රකාශ කරමින් ලිපියක් නිකුත් කර ඇත. නමුත් උප කුලපති තුමන් පවසන්නේ ඒ පිළිබද දැනුවත් නොමැති බවයි.මිට අමතරව මේ සදහා විරෝධය පා  ඊයේ දිනයේ පෙත්සමක් හා කළු කෝඩි දැමීමක් විශ්ව විද්‍යාල පරිශ්‍රයේදී සිදු කරන ලදී

අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>