මහපොළ විකුණා ඡන්ද රැලි පැවැත්වීමේ උත්සාහයට විශ්වවිද්‍යාල රැසක විරෝධතාවත්මන් පාලකයන්, මහපොළ ශිෂ්‍යාධාර මුදල් විකුණා ඡන්ද රැලි පැවැත්වීමේ උත්සාහයට එරෙහි වෙමින් රජරට විශ්වවිද්‍යාලය,රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලය, ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය, වයඹ විශ්වවිද්‍යාලය යන විශ්වවිද්‍යාලවල උද්ඝෝෂණ අද(01) පැවැත්විණ. ඒ එම විශ්වවිද්‍යාල ඉදිරිපිට දීය.

මෙවර මහපොළ ශිෂ්‍යත්ව ලාභීන් 13000 ක් බලහත්කාරයෙන් කොළඹට ගෙන්වා මැතිවරණයට අදාළ මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රචාරණ කටයුතු වලට යොදා ගැනීමට සැලසුම් කර ඇත. ශිෂ්‍යත්ව ලාභීන් වෙත ලැබී ඇති කැඳවීමේ ලිපිය අනුව දෙසැම්බර් මස 02 වනදා මහපොළ ප්‍රදානය කිරීමේ උත්සවයට නොපැමිණෙන සිසුන්ගේ මහපොළ ලියාපදිංචිය සිදු නොවන අතර ඒ හරහා මහපොළ ශිෂ්‍යාධාරය ඔහුට හෝ ඇයට අහිමි වේ. එසේම පැමිණෙන විට සම්පුර්ණ සුදු ඇඳුමින් සැරසී පැමිණිය යුතුය. මහපොළ ශිෂ්‍යාධාරය අහිමි කරන බවට නිල වශයෙන් කෙරෙන තර්ජනයක් සමඟින් සිසුන් ගෙන්වා ගෙන ආණ්ඩුව සිදු කිරීමට යන්නේ ජනාධිපතිවරයට අදාළ ප්‍රචාරණ කටයුත්තකි. මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයාගේ අරලියගහ මන්දිරයේ දන්සලට ගෙන්වා ගැනීම නොහැකි වුයේ විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් පමණි. එම අරමුණද ඉතා නින්දිත අයුරින් ඉටු කරගැනීමට මේ වන විටත් සියලු සැලසුම් සිදු කර හමාරය.

පසුගිය වසර වලදී මෙම මහපොළ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානෝත්සවය පැවතියේ දිස්ත්‍රික්ක මට්ටමිනි. එසේම පසුගිය වසරේ මහපොළ ලබා දීම සිදු වුයේ වසරකට ආසන්න කාලයක ප්‍රමාදයකිනි. නමුත් මෙවර හදිසියේ කොළඹට සියලු ශිෂ්‍යත්ව ලාභීන් ගෙන්වීමට හදිසියේ තීරණය කර ඇත. මෙහිදී සැලකිය යුතු කාරණය නම් මෙම සංදර්ශනය සඳහා වියදම් වන අධික මුදලින් තවත් දහස් ගණනකට මහාපොළ ශිෂ්‍යාධාර මුදල ලබා දිය හැකි වීමයි. මෙම සංදර්ශනයට අදාළ මහින්දගේ ආරක්ෂක වියදම්,ගමන් වියදම්, සිසු සිසුවියන් 13000 සඳහා උදේ දහවල් අහාර සඳහා සහ උත්සවය පැවැත්වෙන ක්‍රීඩාංගනය සැකසීමට අදාළ වියදම් සැලකීමේදී ලක්ෂ ගණනාවක වියදමකි. වාරිකයක් රුපියල් 2500 බැගින් වසර 4 කට එක ශිෂ්‍යයෙකුට ලැබෙන මුදල රුපියල් ලක්ෂයකි.මෙම සංදර්ශනයේදී ලබා දෙන්නේ මහපොළ වාරික තුනකි. සිසු සිසුවියන්ට ඇඳුම්, ගමන් ගාස්තු සැලකීමේදී සැලකිය යුතු මුදල ද වැය කිරීමට ද සිදු වේ.

මහපොළ වාරිකයක වටිනාකම රුපියල් 4000 කිරීමට පාලකයන්ට සිදු වුයේ සිසු සටන් හමුවෙයි. නමුත් එහි නොවිසවුණු ගැටළු රාශියක් තවමත් පවතී. මහපොළ හා ශිෂ්‍යාධාර මුදල ලබාදීමේදී සලකන අදායම් සීමාව තවමත් ඉහල දමා නැත. නිසි වෙලාවට ශිෂ්‍යාධාර ලබා දීමක් සිදු වන්නේද නැත.

ජනතා මුදලින් ලබා දෙන මහපොළ ශිෂ්‍යත්වය තම බුදලකින් ලබා දෙන්නාසේ සංදර්ශන පවත්වමින් ලබා දීමට ද ජනතා මුදල් කොටි ගණන් වියදම් කිරීමට ධනපති පාලකයන් කටයුතු කරමින් සිටී. ඒ අනුව එම නින්දිත උත්සාහයට අප දැඩි විරෝධතාවක් දක්වන අතරම, උත්සවයට සහභාගී නොවන එකඳු ශිෂ්‍යයෙකුට හෝ මහපොළ ශිෂ්‍යාධාරය අහෝසි කිරීමට කටයුතු කළහොත් එය ලබා ගන්න තුරු අඛණ්ඩව සටන් කරන බවද පාලකයන්ට අවධාරණය කරන්නෙමු.

ඡායාරූප-  ජයවර්ධනපුර
                 රජරටඅනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>