සරසවි සිසුන්ට ලබා දෙන බලහත්කාරී හමුදා පුහුණුවෙන් තවත් සිසුවියක් ආබාධට ලක් වෙයි.

නොවැම්බර් 8 වන දින කලැත්තෑව හමුදා කදවුරේ හමුදා පුහුණුව ලබමින් සිටි සරසවි සිසුවියක් පුහුණුව ලබමින් සිටි අතර තුර ආබාධයට ලක්ව අනුරාධපුර මහා රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටී.V.K.D.R කෞෂ්‍යල්‍යා විජිතලාල් වන ඇය අඩි 7ක තාප්පයකින් වැටි කොන්දේ ආබාදයකට ලක්ව ඇත. ඇයගේ පළමු කශේරුකාවේ අස්ථි බිදීමක් සිදු වී ඇති බව වෛද්‍යවරු පවසයි. ඇය වයස අවුරුදු 21 වන දඹුල්ල ප්‍රදේශයේ පදිංචි ශිෂ්‍යාවකි.  

තවද මෙවර සරසවි සිසුන්ට ලබා දෙන හමුදා පුහුණුවේදී මහනුවර ගන්නෝරුව හමුදා කදවුරේදී සරසවි සිසුවියකට හමුදා සෙබලෙකු විසින් ලිංගික අතවර කර තිබු අතර එම සිදුවිම ආණ්ඩුව විසින් යට පත් කරන ලදී.

සරසවි සිසුන්ට ලබා දෙන බලහත්කාරි  හමුදා පුහුණුව සරසවි සිසුන්ගේ, ආචාර්‍යවරුන්ගේ හා දෙමාපියන්ගේ විරෝධ්‍ය මැද ආණ්ඩුවේ දේශපාලන උවමනාව මත සරසවි සිසුන්ගේ ජීවිත වලට කිසිදු වගකීමක් නොගෙන පවත්වාගෙන යයි. මේ වන විට මෙම හමුදා පුහුණුවෙන් සිසුන් දෙදෙනෙකුගේ ජීවිතද පිලිගෙන තිබෙන තත්වයක් තුල , ලිංගික අතවර වීම් , ආබාධයන්ට ලක්වීම් විශාල ප්‍රමාණයක් වී තිබියදීත් මෙය සිදු කරගෙන යන්නේ ඔහුන්ට අවශ්‍ය හමුදා ඔත්තු කරුවන් සරසවි තුළට ඇතුලත් කර ගැනීමේ ආණ්ඩුවේ දේශපාලන උවමනාව  මත වේ

අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>