ආණ්ඩුවේ මැතිවරණ රැලියට නොගියොත් මහපොළ නෑ.

දෙසැම්බර් දෙවැනිදා පැවැත්වෙන ආණ්ඩුවේ මැතිවරණ රැලියකට සරසවි සිසුන් ගෙන ඒමට ආණ්ඩුව පහත්  උත්සහයක් දරමින් සිටී. සරසවි සිසුන්ට ලබා දෙන මහපොළ ශිෂ්‍යාධාරය ලබා දෙන මුවාවෙන් මෙලෙස සරසවි සිසුන් ගෙන්වීමට ආණ්ඩුව ක්‍රියා කර ඇත. මෙම උත්සවයට පැමිණෙන සිසුන්ට මහපොළ වාරික 3ක මුදල එක වර ලබා දෙන බවත් යම් හේතුවක් නිසා මෙම උත්සවයට නොපැමිණෙන සිසුන්ට මහපොළ ශිෂ්‍යාධාරය නොලැබෙන බවත් දැණුම් දී තිබේ. තවද උත්සවයට පැමිණෙන සිසුන්ට සුදු ඇදුමින් සැරසී එන ලෙසත්, ජංගම දුරකථන රැගෙන ඒමෙන් වලකින ලෙසත් පාලණාධිකාරිය මගින් දැනුම් දී තිබේ.

මේ වන විට සරසවි වලට ඇතුලත් වූ අළුත් කණ්ඩායමට මාස 8ක් ගත වන තුරුත් මහපොළ ශිෂ්‍යාධාරය ලබා දී නොමැති මොහොතක ආණ්ඩුවේ දේශපාලන බන්කොලොත්බාවය වසා ගැනීමට මෙවැනි පහත්  ක්‍රියා සිදු කරමින් සිටී. ආණ්ඩුවේ මෙම උත්සහය අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය බලමණ්ඩලය ලෙස අප පිලිකුලෙන් යුතුව හෙලා දකිමු.

අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>