බලහත්කාරී හමුදා පුහුණුව නවතනු

විශ්වවිද්‍යාල ප‍්‍රවේශය සඳහා සුදුසුකම් ලැබූ සිසු සිසුවියන් සඳහා වසර කිහිපයක සිටම නායකත්ව පුහුණුව ලබමින් බලහත්කාරී හමුදා පුහුණුවක් ක‍්‍රියාත්මක කරමින් සිටී. මෙය අනවශ්ය පුහුණුවක් බවත් නායකත්ව පුහුණුව නමින් කෙරෙන බලහත්කාරී පුහුණුවක් බවත් ඒ ඔස්සේ සිදු කෙරෙන්නේ ආණ්ඩුවේ අධ්‍යාපන විකිර්‍ණමේ ප‍්‍රතිපත්තියට අවනත වන ශිෂ්ය පිරිසක් නිර්මාණය කිරීමත් බුද්ධි අංශ ඔත්තුකරුවන් විශ්වවිද්‍යාලය තුළට ඇතුල් කිරීමේත් පටු අරමුණු කිහිපයක් උදෙසා ක‍්‍රියාත්මක වන බවත් ශිෂ්ය ව්‍යාපාරය ඇතුළු විවිධ පාර්ශවයන් චෝදනා නැගීය. නමුත් ඒ සියළු විරෝධතා හමුවේ සිසුන් දෙදෙනෙකු මරා දමමින් ද සිසුන් ගණනාවක් ආබාධායට පත් කරමින් ද මෙම හමුදා පුහුණුව ක‍්‍රියාත්මක කෙරෙමින් පවතී. මේ වසරේ ක‍්‍රියාත්මක කෙරුණු බලහත්කාරී හමුදා පුහුණුවෙන්ද එවැනි සිද්ධීන් ගණනාවක් වාර්තා විය. ඒ අතර ලිංගික බලහත්කාරකමක් සිදුවූ සිද්ධියක් ද වාර්තා වේ.

මෙම තත්ත්වයන් සළකා බලා අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයීය ශිෂ්ය බලමණ්ඩලය ලෙස මෙම බලහත්කාරී හමුදා පුහුණුව නවත්වන තුරු අඛණ්ඩ අරගලයක් ආරම්භ කිරීමට තීරණය කර ඇත. ඒ අනුව මිනීමරන, ලිංගික බලහත්කාරකම් සිදු කරන බලහත්කාරී හමුදා පුහුණුවට එරෙහිව විරෝධතා පෙත්සමක් අත්සන් කිරීම 27 දිනයේ ආරම්භ කෙරිණ.ඒ මිහින්තලේ රජරට විශ්වවිද්‍යාලය ඉදිරිපිටදීය.

අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>