අධ්‍යාපනය විකිණීමට එරෙහි විරෝධතා බැනරය බලංගොඩ නගරාධිපති සහා ඔහුගේ මැරයන් විසින් ගලවා දමයි.

අධ්‍යාපනය විකිණීම නවතනු! මාලඹේ හොර උපාධි කඩය අහෝසි කරනු!
පාසැල් තුළ සිදු කරණ මුදල් අය කිරීම නවතනු!
සරසවි තුළ පාඨමාලා මුදලට විකිණීම නවතනු!

යන සඨන්පාට මුල් කරගනිමින් රට පුරා නගර දැනුවත්  කරමින්  විරෝධතා බැනරය අත්සන්  කිරීම පසුගිය 4 වන දින කොළඹ කොටුවෙන් ආරම්භ කරන ලදී. අද දින බලන්ගොඩ නගරයේ හා අම්බලන්තොට නගරයේ මෙම බැනරය අත්සන් කිරීම සිදු කරයි.

අද දින(10) බලංගොඩ නගරයේ විරෝධතා බැනරයේ අත්සන් කරන අවස්ථාවට බලංගොඩ නගරයේ නගරාධිපති නිමල් ගාමිනි වීරසූරිය ඔහුගේ මැරයන් සමඟ පැමින එම බැණරය කඩා ඉවත් කර දමා  සිසුන්ට තර්ජනය කොට ඇත. ඔහු පැමිණ ඇත්තේ බලංගොඩ පොලිසිය විසින් නිකුත් කල ලියුමක්ද සමඟ වේ. එම ලිපියේ කරුණු 2ක් සදහන් කර තිබූ අතර ජනතාවට පිඩා වන අයුරින් සිදු කරනනේනම් හා ආණ්ඩු විරෝධි වැඩ කරන්නේනම් ඒ සඳහා ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට නගරාධිපතිට බලය ලබා දෙන බවයි. 

බලන්ගොඩ නගරාධිපතිගේ මෙම  මැර ක්‍රියාව ඉතා පැහැදිලිව පොලිසියේ සෘජු මැදිහත් වීම මත සිදු වන්නක් වේ. ඒ බව පොලිසිය මගින් ලබා දුන් ලිපිය මගින් පැහැදිලි වේ. මෙම සඳහන් වන නීතිය කොහේ තිබූ නීතියක්ද බව අපට ඇසීමට ඇත. මෙලෙස පොලිස් බල තල සිවිල් පුද්ගලයන්ට ලබා දෙන්නේ කුමන පදනමකින්ද බවත් අපට ඇසීමට ඇත.

මැර තරජන නොතකා බැනරය අත්සන් කිරීම අඛන්ඩව විදු කරයි


අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>