සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලය වහා විවෘත කරනු! කැලණි විශ්වවිද්‍යාලයීය මහා ශිෂ්‍ය සංගමය

සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලය වහා විවෘත කරන ලෙස බලකරමින් අද(9) දින කැලණි විශ්වවිද්‍යාලයීය මහා ශිෂ්‍ය සංගමය විසින් උද්ඝෝශණයක් පැවැත්විය.

පසුගිය 5 වන දින  දිසානායක උසස් අධ්‍යාපන ඇමතිතුමා සබරගමුව සරසවියේ ප්‍රමිතියෙන් තොර නේවාසිකාගාරයක් විවෘත කිරීමට යාමේදී එතුමාගේ පැමිණීමට සිසුන් විසින් විරෝද්ධ විය. සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලයේ මහා ශිෂ්‍ය සංගමය ඇතුළු පීඨ ශිෂ්‍ය සංගම් තහනම් කර, සිසුන් විශාල ප්‍රමානයකගේ පන්ති තහනම් කර, විශ්වවිද්‍යාලය තුළ ශිෂ්‍ය නිදහස අහිමි කර, සිසුන්ට එකතු වී සන්වාදයක්, අඩුම තරමේ කලා උළෙලක්වත් පැවැත්වීමට අවස්ථාව නොදී එතුමා ඇතුළු මේ පාලක පැලැන්තිය ගෙන ගිය මර්ධනය මැද්දේ ප්‍රමිතියෙන් තොර අනාරක්ෂිත නේවාසිකාගාරයක් විවෘත කර මාධ්‍ය සන්දර්ශන පැවැත් වීමට සිසුන් විරුද්ධ විය. මේ හේතුවෙන් ඇති වූ ලැජ්ජාව වසා ගැනීමට සබරගමුව සරසවිය දින නියමයකින් තොරව වසා දමන ලදී.   


අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>