මාලඹේ හොර උපාධි කඩය නිත්‍යානුකූල කිරීමේ වෛද්‍ය සභාවේ උත්සහයට විරුද්ධව නැගෙනහිර විශ්වවිද්‍යාලයේ උද්ඝෝශණයක්

මාලඹේ හොර උපාධි කඩය නීත්‍යානුකූල කිරීමට ශ්‍රි ලංකා වෛද්‍ය සභාව උත්සහා කිරීමට විරුද්ධව අද(30) දින නැගෙනහිර විශ්වවිද්‍යාලයේ උද්ඝෝශනයක් පැවැත්විය. මෙය වෛද්‍ය පීඨ සිසුන් විසින් සංවිධානය කර තිබුනි.


අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>