කළමනාකරණ පීඨයක් ඉල්ලා සිසුහු නුවරට පාගමනින් යයි

පේරාදෙණිය සරසවියට කළමනාකරණ පීඨයක් ස්ථාපිත කිරීමට බල කරමින් පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ සිට නුවර නගරය දක්වා දැවන්ත පාගමනක් සහ රැලියක් මහා ශිෂ්‍ය සංගමයේ සහ කළමනාකරණ ශිෂ්‍ය ක්‍රියාකාරී කමිටුවේ සංවිධානයෙන් ඊයේ(14) දවසේදී පැවැත්විණි. ඒ සදහා 2000කට ආසන්න ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් පිරිසක්ද රැළිය සදහා මහනුවර නගරයේ ජනතාවද සහභාගී වුනි. කළමනාකරණ ශිෂ්‍ය ක්‍රියාකාරී කමිටුවේ සභාපති, මහා ශිෂ්‍ය සංගමයේ ලේකම්, අ.වි.ශි.බම කැදවුම්කරු යන සහෝදරවරු එහිදී අදහස් දක්වන ලදී.


අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>