සරසවියේ සියලු ගැටළු විසඳනු..!!

සරසවියේ ගැටළු වලට වහාම විසඳුම් ලබාදෙන ලෙස බලකරමින් අද (28-10-2014) දින විශ්වවිද්‍යාලයිය ප්‍රධාන දොරටුව අසලින් ආරම්භකර පඹහින්න මංසන්ධිය දක්වා පැමිණ දැවැන්ත උද්ඝෝෂණ ව්‍යාපාරයක් පවත්වන ලදී. නේවාසිකාගාර අර්බුදය නිසාවෙන් අත්තනෝමතිකව වසා දැමුණු සබරගමුව සරසවිය අද දින ප්‍රථම වසර ශිෂ්‍ය කණ්ඩායමට පමණක් විවෘත කළ අතර අඛණ්ඩ සත්‍යග්‍රහ ව්‍යාපාරයට මේ වනවිට දින 57ක් ගතවී ඇත. තවමත් විසඳුම් ලබා නොදීමට එරෙහිව මෙම උද්ඝෝෂණය පැවතුනි.අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>