පේරාදෙණිය කළමණාකරන පීඨ අරගලය ජය ගනී

පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමණාකරන පීඨ අරගලය ජයග්‍රහනයෙන් අවසන් විය. අද දින විරු සිසුවන් සමරමින් ජයග්‍රහි ලෙස අඛන්ඩ සත්‍යග්‍රහය අවසන් කරන ලදී. වසර 7ක් තිස්සේ ඉදි නොකල පේරාදෙණිය කළමණාකරන පීඨය, පීඨයක් ලෙස ස්ථාපිත කිරීමට අවශ්‍ය ගැසට් පත්‍රය පසුගිය දා නිකුත් කෙරුනි. ඒ සඳහා කල අඛන්ඩ අරගලයේ තීරනාත්මක අවස්ථාව වූයේ දින 60කට ආසන්න අඛන්ඩ සත්‍යග්‍රහය හා පේරාදෙනිය විශ්වවිද්‍යාලයේ සිට නුවරට ගිය දැවැන්ත පා ගමන වේ. සටන් කර ජයග්‍රහන ලබා ගැනීමට නොහැකියැයි කියු පාලකයින්ට සිසු බලය හමුවේ මෙවරද දන නැමීමට සිදු විය.

අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>