වෛද්‍ය සිසුන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ඉදිරිපිට උද්ඝෝශනයක

පසුගිය දා මාළඹේ හොර උපාධි කඩයට සායන පැවැත්වීම සඳහා රජයේ රෝහල් ලබා දීමට සඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය එකඟ වී තිබේ. එයට විරෝධය පාමින්  වෛද්‍ය පීඨ ශිෂ්‍ය ක්‍රියාකාරී කමිටුව මඟින් අද(25) දින සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ඉදිරිපිට විරෝධතා පා ගමනකින් පැමිණ උද්ඝෝශණයක් පැවැත්විය. පුංචි බොරැල්ලෙන් ආරම්භ කල පා ගමන විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටට  පැමින ඉන් පසුව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය ඉදිරිපිටට පැමිනියේය. මේ සඳහා සියළු විශ්වවිද්‍යාල නියෝජනය කරමින් වෛද්‍ය සිසුන් පැමිණ සිටියහ. උද්ඝෝශනයේ නිරතවෙමින් සිසුන් කියා සිටියේ මාලඹේ හොර උපාධි කඩයට සායන පැවැත්වීම සඳහා රජයේ රෝහල් ලබා දීමට එකඟ වීම වහා ඉවත් කරගන්නා ලෙසයි. 

අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>