කළමනාකරණ පීඨය වහා ස්ථාපිත කරණු- සිසු රැළිය

පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ පීඨය වහා ස්ථාපිත කරන ලෙසත් , කළමනාකරණ උපාධිය මුදලට විකිණිම වහා නවතන ලෙසත් හා බාහිර සිසුන්ගෙන් මුදල් අයකිරීම වහා නවතන ලෙසත් බල කරමින් අද(30) දින ගලහ හංදිය ඉදිරිපිට සිසු රැළියක් පැවැත්විය. පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයීය මහා ශිෂ්‍ය සංගමය මඟින් පැවැත්වූ මෙම රැළියට සියළු පීඨ නියෝජනය කරමින් සිසුන් විශාල ප්‍රමාණයක් සහබාගි විය. මෙම අවස්තාවට අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයීය ශිෂ්‍ය බලමණ්ඩලයේ කැදවුම්කරු නජිත් ඉන්දික සහෝදරයාද සහබාගි විය.  

කළමනාකරණ පීඨය වහා ස්ථාපිත කරන ලෙස බලකරමින් ආරම්භ කල අඛන්ඩ සත්‍යග්‍රහයට අදට දින 41ක් ගත වී ඇතත් පාලකයින් තවමත් විසදුමක් ලබා දීමට උත්සහගෙන නොමැත.
අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>