සටන් පාඨ කිහිපයක් මුල් කරගනිමින් කැලණිය සිසුන් වීදී බසී

kelaniya
කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයීය මහා ශිෂ්‍ය සංගමය මඟින් අද(10) දින විශ්වවිද්‍යලය ඉදිරිපිට උද්ඝෝශනයක් පැවැත් විය.

පාසල් තුළින් මුදල් එකතු කිරීම නවතන ලෙසත්, මාලඹේ හොර උපාධි කඩය වහා අහෝසි කරන ලෙසත්, මහපොළ හා ශිෂ්‍යාධාර වාරිකය රු:5000ක් දක්වා ඉහල දමන ලෙසත් හා අධ්‍යාපනය විකිනීම සඳහා කෙරෙන ශිෂ්‍ය මර්දනය වහා නවතන ලෙසත් බල කරමින් උද්ඝෝශනය පැවැත්විය.

අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>