රාත්‍රී විරෝධතා පාගමන

ශ්‍රී ලංකා සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලයේ පරිපාලනයට සහ රටේ පාලනාධිකාරියට තමන්ගේ අධ්‍යාපන පෞද්ගලීකරණ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරගැනීමට සහ විශ්වවිද්‍යාලයේ සංවර්ධනය වෙනුවෙන් ලැබෙන මුදල් තමන්ගේ සුඛ විහරණය වෙනුවෙන් වෙන්කරගැනීමේ වැඩපිළිවෙල සාර්ථක කරගැනීම සඳහා මහා ශිෂ්‍ය සංගමය ඇතුලු පීඨ ශිෂ්‍ය සංගම් 05 තහනම්කර විශ්වවිද්‍යාලය තුළ ශිෂ්‍යයින්ගේ නිදහස සීමා කරමින් ගෙනයන අත්තනෝමතික ක්‍රියාකලාපයට විරෝධය දක්වමින්, එලෙස ශිෂ්‍ය සංගම් තහනම්කර දින 560ක් සහ ශිෂ්‍ය සංගම් ස්ථාපිත කරනලෙස මානව හිමිකම් කොමිසමෙන් ලබාදුන් නිර්දේශය නොසලකා හැර දින 180ක් ගතවන මොහොතක සහ එලෙස තහනම්කර ශිෂ්‍ය සංගම් නැවත ස්ථාපිත කරන ලෙසත්, ශිෂ්‍යයින්ගේ අධ්‍යාපනය ලබාගැනීමේ අයිතිය අහෝසි කරමින් අසත්‍ය චෝදනා නගමින් අසාධාරන ලෙස ලබාදුන් පන්ති තහනම් 08 අහෝසි කරනලෙසත්, විශ්වවිද්‍යාලය තුළ ශිෂ්‍ය නිදහස සහ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ස්ථාපිත කරන ලෙසත් විශ්වවිද්‍යාල පරිපාලනයට සහ රටේ පාලකයින්ට බලකරමින් ආරම්භකල අඛණ්ඩ සත්‍යග්‍රහ ක්‍රියාමාර්ගයට දින 25ක් ගතවුවද පාලකයින් තවමත් විසඳූමක් ලබාදීමට කටයුතු කර නොමැති බැවින් විශ්විද්‍යාලය තුළ පාලකයින් ඇතිකල අඳුරු ස්වභාවය සහ ශිෂ්‍ය නිදහස අහිමිකිරීම සංකේතවත් කරමින් සහ ශිෂ්‍යයින් විසින් තවදුරටත් විශ්වවිද්‍යාලය අඳුරින් මුදවීමේ අරගලයේ යෙදෙන බව සංකේතවත් කරමින් සියලු සිසුන් ආලෝක පන්දම් දල්වාගනිමින් විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රධාන පිවිසුම අසලින් ආරම්භකල නිහඬ විරෝධතාවය 2014/09/26 දින සවස 06.45ට ආරම්භකර පඹහින්න මංසන්ධිය දක්වා ගමන්කර බදුල්ල කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගය දෙපස පැයකට ආසන්න කාලයක් පැවතිණි.


අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>